top of page
Floragruppen IV 180609 kopia.jpg

Länkar till

Inventeringar

Nedan hittar du inventeringar som sträcker sig över de senaste sex åren.

2023

Fåglar

Andfågelräkning 2023-01-15
Andfågelräkning 2023-03-12
Andfågelräkning 2023-05-07
Andfågelräkning 2023-09-17

Nationella våtmarksinventeringen

Flora

Orkiéinventering på Åraslövs mosse 2023

Pål_Axel_&_Mats_II_180609_kopia.jpg

2022

Fåglar

bottom of page