Göingebiologerna

Inventeringar

Nedan hittar du inventeringar som sträcker sig över de senaste tre åren.

2020

Fåglar

Andfågelräkning 2020-01-12

Andfågelräkning 2020-03-15

Andfågelräkning 2020-05-03

Andfågelräkning 2020-09-13

Nationella våtmarksinventeringen

Fladdermöss

2019

Fåglar

Fladdermöss

Flora

Bioblitz 2019

I år genomfördes ingen inventering!

Flora

Orkidéinventering på Åraslövs mosse

Bioblitz 2020

Rapport Bioblitz 2020-06-06

Artlista Bioblitz (Artportalen)

2018

Fåglar

Fladdermöss

Bioblitz

Önskar du se tidigare inventeringar hänvisar vi dig till vårt arkiv.