top of page
Floragruppen IV 180609 kopia.jpg
Pål_Axel_&_Mats_II_180609_kopia.jpg

Länkar till

Inventeringar

Nedan hittar du inventeringar som sträcker sig över de senaste sex åren.

2024

Fåglar

Andfågelräkning 2024-01-14
Andfågelräkning 2024-03-17
Andfågelräkning 2024-05-05
Andfågelräkning 2024-09-15

Nationella våtmarksinventeringen 2024

Flora

Orkiéinventering på Åraslövs mosse 2024

Övrigt

2023

Fåglar

Fåglar

bottom of page