Göingebiologerna

Inventeringar

Nedan hittar du inventeringar som sträcker sig över de senaste fyra åren.

2021

Fåglar

Andfågelräkning 2021-01-17

Andfågelräkning 2021-03-14

Andfågelräkning 2021-05-02

Andfågelräkning 2021-09-12

Nationella våtmarksinventeringen

Fladdermöss

Flora

Bioblitz 2021

2020

Fåglar

Fladdermöss

I år genomfördes ingen inventering!

Flora

Bioblitz 2020

Rapport Bioblitz 2020-06-06 - Arrangemanget ställdes in p g a coronapandemin!

2019

Fåglar

Fladdermöss

Flora

Bioblitz 2019

2018

Fåglar

Fladdermöss

Bioblitz

Önskar du se tidigare inventeringar hänvisar vi dig till vårt arkiv.