Blåmes_I_190201_kopia.jpg

Medlemsaktiviteter

Tomtkryss 2021

Här kan du läsa om vilka fåglar medlemmarna sett eller hört från den egna boplatsen, tomten eller lägenheten.

Tanken är att detta skall vara ett levande dokument, där man kan följa utvecklingen över året. Rapporteringen skall därför ske kontinuerligt (vid varje månadsslut)...

till karinirene794@gmail.com

Röd text: Avser för trädgården ovanliga/sällsynta fågelarter

Välkommen att delta!

  • Kom ihåg att ange avsändare, bostadsort och datum för observationen.

  • Rapportera gärna dina tomtkryss i datumordning, i en enda kolumn, ett tomtkryss per rad, "MM-DD(mellanslag)Fågelart" utan indrag

Nedan hittar du samtliga anmälda tomtkryss som uppdateras kontinuerligt.

Lägg märke till att du ibland måste skrolla i höjdled och förflytta dokumentet i sidled med pilarna längst ner till höger!

De senaste elva årens vinnare:

År               Vinnare                                       Antal arter

2020             Iréne & Roland Kjellander                        75

2019             Iréne & Roland Kjellander                        77

2018             Iréne & Roland Kjellander                        81

2017             Iréne & Roland Kjellander                        82

2016             Iréne & Roland Kjellander                        87

2015             Pål Axel Olsson                                     86

2014             Per & Anna Winqvist                              75

2013             Johan Falk                                            71

2012             Pål Axel Olsson                                     87

2011             August Thomasson                                 83

2010             Håkan Winqvist                                    74

Sven Gustavsson har rekordet med 116 arter år 2007!

Rödstjärt, hane V 170620 kopia.jpg