top of page
Blåmes_I_190201_kopia.jpg

Medlemsaktiviteter

Tomtkryss 2024

Här kan du läsa om vilka fåglar medlemmarna sett eller hört från den egna boplatsen, tomten eller lägenheten.

Tanken är att detta skall vara ett levande dokument, där man kan följa utvecklingen över året. Rapporteringen skall därför ske kontinuerligt (vid varje månadsslut)...

till karinirene794@gmail.com

Röd text: Avser för trädgården ovanliga/sällsynta fågelarter

Välkommen att delta!

  • Kom ihåg att ange avsändare, bostadsort och datum för observationen.

  • Rapportera gärna dina tomtkryss i datumordning, i en enda kolumn, ett tomtkryss per rad, "MM-DD(mellanslag)Fågelart" utan indrag

Nedan hittar du samtliga anmälda tomtkryss som uppdateras kontinuerligt.

Lägg märke till att du ibland måste skrolla i höjdled och förflytta dokumentet i sidled med pilarna längst ner till höger!

De senaste tolv årens vinnare:

År        Vinnare                   Antal arter
2023   Pål Axel Olsson                 95
2022   Iréne & Roland Kjellander.    73
2021   Iréne & Roland Kjellander     80
2020   Iréne & Roland Kjellander     75

2019   Iréne & Roland Kjellander     77
2018   Iréne & Roland Kjellander     81
2017   Iréne & Roland Kjellander     82
2016   Iréne & Roland Kjellander     87
2015   Pål Axel Olsson                  86
2014   Per & Anna Winqvist           75
2013   Johan Falk                         71
2012   Pål Axel Olsson                  87


Sven Gustavsson har rekordet med 116 arter år 2007!

Rödstjärt, hane V 170620 kopia.jpg
bottom of page