top of page
Gulplister D kopia.jpg
Glada VBC 170713 kopia.jpg

Vår verksamhet

Om "Göingebiologerna"

Göingebygdens Biologiska Förening, GBF, grundades 1949 av bl a framlidne konservatorn Stig Linder och lektor Gunnar Israelsson. Föreningen, som är helt och hållet ideell, har drygt 900 medlemmar och delar samma värderingar som Natur-skyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom den nationella Naturskyddsföreningen.

Gladan kom att bli föreningens symbol, då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.
Gulplister antogs som symbol senare. På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplister en ny art för honom och som han "upp-täckte" här i Göinge. Knipan är Hässleholms kommunfågel.

Som syfte har GBF, enligt sina stadgar, "att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor".


Vi vill även medverka till att enskilda företag och myndigheter beaktar natur- och miljövårdssynpunkter i sina beslut.

Vi har en omfattande föreningsverksamhet och vårt program innehåller bl.a. exkursioner och studiebesök till intressanta platser och områden, sammankomster med kunniga föreläsare och gemytliga föreningsaftnar.

Inom fyra olika temagrupper kan man utveckla sitt special-intresse: Floragruppen, fågelgruppen, småkrypsgruppen eller digitalFOTOgruppen.

GBF har, under sina drygt 70 år som förening, genomfört om-fattande inventeringar av växt- och djurlivet i Göinge. GBF har även, tack vare sina gedigna kunskaper om Göinges natur, blivit en ofta anlitad remissassistans i frågor rörande naturen och miljön. Bland annat har man ett gott samarbete med både länsstyrelsen och kommunen.

                Styrelse och övriga förtroendevalda 2024

                Stadgar för föreningen

bottom of page