top of page

De Vilda Blommornas Dag

Uppdaterat: 23 sep. 2019

Söndagen den 16 juni kl 09:30-12:30

Regnet smög undan efter en kortvarig morgonskur och 12 deltagare ur GBF samlades vid Rävninge blomsteräng, strax söder om Hästveda. Carl-Axel Andersson ledde oss - som vanligt med bravur - över de florarika och näringsfattiga markerna. Vi avnjöt arter såsom slåttergubbe, brudborste, jungfrulin, ängs- och åkervädd, brudbröd, smörbollar och överblommad svinrot. Markägarna Nils-Gunnar och Karin Persson kan känna sig stolta över att på ett förtjänstfullt sätt förvaltat och skött dessa för kommunen helt unika marker. Måtte nu bara kommun och länsstyrelse få till ett biotopskydd och en skötselplan, så dessa värdefulla marker bevaras in i framtiden! Och så verkar det faktiskt kunna bli! Rejält blöta om stövlar och skodon kunde vi avslutningsvis avnjuta medhavd fika invid en åkerkant.


Ref: Thomas Johnsson, thomas@clangula.seComments


bottom of page