top of page

Att bli medlem:

Sätt in 100 kronor på bankgiro 394-6803 eller swisha till 123 628 41 52. Ange ditt namn och din postadress! Ungdom (under 18 år) och familjemedlem betalar endast 20 kr.          

Varmt välkommen!

Lunch under asken i Änglarp I 180609 kop

Vår förening

Göingebygdens Biologiska Förening, GBF

Välkommen till vår hemsida!

GBF har som syfte "att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor".

Föreningen grundades 1949 och är en idéburen, ideell organisa-tion, som har drygt 900 medlemmar. GBF delar samma värderingar som Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom nationella Naturskyddsföreningen.

Trollsländeexkursion_III_170813_kopia.jp

Göinge-Biologen

Programmet hittar du i vårt kontaktblad Göinge-Biologen, som utkommer med fyra nummer per år.

De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till:

lennart-mattsson@outlook.com

GBF samarbetar med...

Unknown-1.png

Hösten 2020 beslutade styrelsen att ge ut boken "Smultronställen i Hässleholms kommun 2015-2020", Liggande A4-format och 96 sidor.

När Hässleholm fyllde 100 år fick staden en webbholk i present av GBF. Klicka på länken ovan för att se vad holken inne-håller.

OBS! Fungerar inte för närvarande!

bottom of page