top of page

Att bli medlem:

Sätt in 100 kronor på bankgiro 394-6803 eller swisha till 123 628 41 52. Ange ditt namn och din postadress! Ungdom (under 18 år) och familjemedlem betalar endast 20 kr.          

Varmt välkommen!

Småkrypsgruppen VB 230610.jpg

Vår förening

Göingebygdens Biologiska Förening, GBF

Välkommen till vår hemsida!

GBF har som syfte "att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor".

Föreningen grundades 1949 och är en idéburen, ideell organisa-tion, som har drygt 900 medlemmar. GBF delar samma värderingar som Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom nationella Naturskyddsföreningen.

Änglarp X 2018.jpg

Göinge-Biologen

Programmet hittar du i vårt kontaktblad Göinge-Biologen, som utkommer med fyra nummer per år.

De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till:

lennart-mattsson@outlook.com

GBF samarbetar med...

Unknown-1.png

Hösten 2020 beslutade styrelsen att ge ut boken "Smultronställen i Hässleholms kommun 2015-2020", Liggande A4-format och 96 sidor.

När Hässleholm fyllde 100 år fick staden en webbholk i present av GBF. Klicka på länken ovan för att se vad holken inne-håller.

OBS! Fungerar inte för närvarande!

bottom of page