VIKTIG INFORMATION!

Updated: Mar 18

Vi måste alla hjälpas åt att begränsa spridningen av Coronaviruset - styrelsen har fattat följande beslut:

* Invasiva växt- och djurarter 18 mars (Läredaskolan) - Vi ställer in detta arrangemang!


* Flora- och NaturFOTOgruppens möten 26 mars och 9 april resp 30 mars (Spindeln) - Vi ställer in dessa arrangemang, då vi ibland sitter väldigt tätt i en dåligt ventilerad lokal!


* Temakväll Skånes geologi 22 april (Spindeln) - Vi avvaktar utvecklingen av virusspridningen och är vid behov beredda att ställa in arrangemanget!


Därefter är det endast utearrangemang - som vi får ta ställning till beroende av hur allt utvecklas!

På uppdrag av styrelsen Thomas Johnsson