top of page

VIKTIG INFORMATION!

Uppdaterat: 1 apr. 2020

Vi måste alla hjälpas åt att begränsa spridningen av Coronaviruset - styrelsen har fattat följande beslut:

* Invasiva växt- och djurarter 18 mars (Läredaskolan) - Vi ställer in detta arrangemang!


* Flora- och NaturFOTOgruppens möten 26 mars och 9 april resp 30 mars (Spindeln) - Vi ställer in dessa arrangemang, då vi ibland sitter väldigt tätt i en dåligt ventilerad lokal!


* Temakväll Skånes geologi 22 april (Spindeln) - Vi ställer in även detta arrangemang!


Därefter är det endast utearrangemang - som vi får ta ställning till beroende av hur allt utvecklas! Vi får dock ha en beredskap för att även dessa arrangemang kan komma att ställas in!

På uppdrag av styrelsen Thomas JohnssonComments


bottom of page