top of page

Vi avvaktar program-planering för 2021!

Styrelsen har beslutat att ännu inte planera några program för inledningen av 2021, utan istället avvakta utvecklingen av coronapandemin. Programkommitten är beredd att med kort varsel komma med förslag till programpunkter när så bedöms lämpligt. Vi kommer då att prioritera de program vi varit tvungna att ställa in under 2020.


Vi kommer att marknadsföra de nya programpunkterna här på hemsidan och i vår Facebookgrupp.


Styrelsen


Vinter på Hovdalafältet Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page