top of page

Rapport Vedema 9 juni

Rapport från floravandringen vid Vedema den 9 juni.

Vi var 10 personer som samlades kl 18 vid parkeringen intill Barsjön. Vandringen gick nerför en brant till Röke ån; man kan säga att vi i stort gick det ”blå spåret” längs åns norra sida. Det blev totalt 35 arter kärlväxter och 5 arter av mossa.

Bland det som lyste upp vår vandring längs denna vackra å kan nämnas aklejruta i vacker blom, svärdslilja dito, videört, revsmörblomma, blekstarr och skogsfräken. Kvällens ”klou” bland kärlväxterna blev ett nytt fynd av kambräken och safsa på andra sidan av ån, alldeles vid kanten.

En kort regnskur lyckades inte sänka humöret på detta glada gäng av båda könen. Tiden går fort när man har roligt, och så småningom fick vi leka bergsgetter för att ta oss upp till Barsjön igen. Väl där konstaterades att vi också sett en mink vid ån, samt hört taltrast, bofink , svarthätta och gräsänder (två sedda i ån). Barsjöns trogna sångsvanar gled vackert fram med fyra pull i släp - en härlig syn! Som avslutning lyckades vi återfinna den lilla vackra linnean på vägen söder om sjön.

För visning av allt detta stod Carl-Axel Andersson med vanlig humor och ackuratess.


Vid pennan

Johnny Nilsson


Barsjön Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page