top of page

Rapport: Natur i Florida 21 november

Uppdaterat: 23 nov. 2022

Kvällen inleddes med en film om svarthakad buskskvätta, som Ulf Lundh skapat på Möllerödsmaden vid Finjasjön. Skvättan stannade där några veckor under september månad i år.

Vi var 16 deltagare som därefter i föreningslokalen ”Spindeln” fick njuta av Ulfs trevliga föreläsning om naturen i tropiska Florida. Han och hustrun reste med flyg till Miami under nyårshelgen 2016, för att sedan på egen hand, med hyrbil, resa runt i delstatens södra delar. Lämpliga lokaler att besöka hittade man på nätet - och att resa runt i landet visade sig vara enkelt.

Vi fick hänga med på en spännande ”high-speed-resa” genom Everglades mangroveträsk, komma nära hungriga alligatorer, ett flertal olika hägrar (bl a ägretthäger, revhäger, blåhäger, snöhäger och gulkronad natthäger), tröga, vattenlevande manater och zebrafärgade småfiskar.

Vi fick även se nära bilder på fiskande och synnerligen talrika fiskgjusar, födosökande vadare som t ex willetsnäppa, välkända sandlöpare och kärrsnäppor. Nära människan och ofta i hamnar mötte vi stora bruna pelikaner och ute i mer vilda våtmarker talrika vita pelikaner.

Ulf förvånades över att det var så få småfåglar i skog och buskage och att inga kolibrier observerades. Däremot gladdes han över att fåglarna var tämligen orädda - och därmed lätta att komma på fotoavstånd.

Ulf är en både duktig föreläsare och en skicklig fotograf, som vi avtackade med en varm applåd!


/ Thomas JohnssonBlåhäger i ett mangroveträsk

Comments


bottom of page