top of page

Rapport: Invasiva arter 4 november

Ett 60-tal medlemmar ur Göingebygdens Biologiska Förening och Hässleholms Trädgårdsförening kunde under en dryg timme lyssna till Cajza Eriksson från länsstyrelsen - och hennes föreläsning om invasiva, främmande arter, främst olika växtarter.


Vi fick värdefull information om vilka arter som är invasiva, vilken lagstiftning som finns kring dessa och hur man rapporterar förekomsten på invasivaarter.nu eller till artportalen.se samt exempel på hur man kan bekämpa dem så effektivt som möjligt.


Efter föreläsningen gavs möjlighet att ställa frågor till Cajza.


Vår ordförande Leif Nordin tackade av föreläsaren för en givande föreläsare och informerade även om kommande program och vilka beslut som tagits i styrelsen.


/ Thomas Johnsson


Föreläsningen i Läredaskolans aula Foto: Thomas Johnsson
Comments


bottom of page