top of page

Rapport från Småkrypsgruppen 5 juli

Vi var fem personer som granskade de blommande torrängarna mitt på Åhusfältet, och den gamla grushålan. När kvällen stillnade var många fjärilar i farten bland alla fältens blommor och ängspärlemorfjärilar, mindre tåtelsmygare och slåttergräsfjärilar flög nästan fram till kl 20, medan en puktörneblåvinge hade satt sig för nattvila. En art vi stötte på var ockralövmätare. Den har spritt sig upp till våra trakter under de senaste åren, från att tidigare ha varit en stor raritet. Även tre ängsmetallvingar, en rödlistad, grönskimrande fjäril, hittades på blommorna. Med hjälp av håv och skarpa ögon fick vi också se grön ängsgräshoppa, mindre klubbgräshoppa, sandfallbagge och johannesörtsfallbagge, liksom ett antal spindelarter.


Bland växterna noterades bl a hedblomster, backnejlika, jungfrulin, fingerhirs och fältkrassing och i kvällningen sjöng trädlärkan en stilla konsert i brynet.


Kvällen avslutades med ett stopp i Kärråkra för att beskåda den sällsynta pilgrimsveronikan.


Pål Axel OlssonSmåkrypsgruppen på Åhusfältet, norr om Hässleholm. Foto: Thomas Johnsson

Comentarios


bottom of page