Rösta fram Sveriges nationalblomma!

Svenska Botaniska Föreningen har utlyst en omröstning, där man vill att svenska folket ska utse Sveriges nationalblomma nu under våren.

För några år sedan hade BirdLife Sverige en liknande omröstning där svenska folket utsåg koltrasten till Sveriges nationalfågel.


Gå in på https://www.nationalblomma.se och lämna din röst!


Johnny Nilsson