top of page

Presentation av "Projekt Stork" 10 nov

GBF:aren Paul Wiberg från projektledningen gav oss en heltäckande och trevlig bild av projektet, vilken besvarade många av de frågor vi hade före själva föreläsningen.

Vit stork: Längd 95-110 cm, vingbredd 180-215 cm, vikt 3-5 kg, livslängd upp till 25 år (även om någon av storkarna i hägnet i Fulltofta är hela 30 år), lägger 3-6 ägg och får normalt 2-4 flygga ungar.

1954 försvann de sista vilda storkarna från Skåne. Storkprojektets mål är att Skåne ska få tillbaka en vild storkstam. Storkprojektet startade 1989. Förutom att föda upp och släppa ut storkar, arbetar projektet med att sätta upp boplattformar och uppmuntra nätbolag att synliggöra luftledningar. Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes ornitologiska förening, med ekonomiskt stöd av fonder, stiftelser, kommuner och Faddrar. Stiftelsen Svensk Våtmarksfond är en av projektets huvudfinansiärer.


GBF är fadder till två storkar och har även bekostat en GPS-sändare till en flyttande ungstork. Tyvärr återvänder endast 10-15% av ungstorkarna efter flyttningen till varmare breddgrader! Kraftledningar är ett av deras farligaste hinder!

Det storkpar som häckar öster om Vinslöv fick i år ut tre flygga ungar och totalt inom Skåne fick man fram drygt 200 flygga ungar.


Vi tackade Paul med varma applåder för en trevlig genomgång.

/ Thomas Johnsson



Vita storkar på sin stora bobale Foto: Thomas Johnsson




Comments


bottom of page