top of page

Pepparholmens utveckling 20/11

Måndagen den 20 november ordnar GBF en tematräff om "Naturens utveckling på Pepparholmen i Öresund". Staffan Nilsson berättar om de inventeringar som gjorts sedan ön skapades när man byggde en bro- och tunnelförbindelse mellan Sverige och Danmark.


Peberholm, eller Pepparholmen, är en konstgjord ö som skapades på 1990-talet när Öresundsbron byggdes. Sedan dess har ön i stort sett inte haft några besök av människor och idag rymmer den konstgjorda ön höga naturvärden.


De enda som besökt ön (i stora drag) är biologer som undersökt hur det går för Peberholms växter och djur, samt personer som hjälpt till med att bibehålla de höga naturvärdena. I fjol röjdes exempelvis buskar och träd för att inte ön skulle växa igen helt – något som påverkat flera arter negativt. Bland annat skrattmåsar, storspovar och flera andra fågelarter.


Plats: Vår föreningslokal "Spindeln" (Österåsgatan 11)

Tid: Måndagen den 20 november kl 18:30


Varmt välkomna!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26Pepparholmen med högbron i fjärran Foto från internet

Comments


bottom of page