top of page

En kort sammanfattning av helgens bioblitz den 24 augusti...

Vi var totalt 21 medlemmar ur GBF som samlades kl 8 vid Stoby våtmark lördagen den 24 augusti. Dimmorna skingrades efter någon timme och solen skapade en vacker sommardag. Vi började med att vittja Pål Axel Olssons välfyllda insektfällor innan våra olika grupper gav sig ut på "artjakt" inom den östra delen av Läreda industriområde (inkl Stoby våtmark). När vi vid 13-tiden inmundigat en välförtjänt lunch på italiensk pastasallad, dressing och pain riche, summerade vi förmiddagens "jakt": Fågelgruppen hade hittat 41 arter, floragruppen omkring 150 arter (och fler kommer) och småkrypsgruppen hade funnit många arter. Ulf Arup prognostiserade cirka 70 arter lavar. Först under eftermiddagen sätter Stefan Viktorsson ut sina "fladdermus-boxar" - vi ser med spänning fram emot resultatet!Inom någon vecka ligger alla observationer på Artportalen och efter ytterligare några veckor hittar ni en rapport (pdf) på vår hemsida.

Stort tack till alla som deltog i lördagens arbete!


Vårt inventeringsområde; Stoby våtmark och Läreda industriområde.

Commentaires


bottom of page