top of page

Bioblitz naturreservat Hovdala 10/6

Bioblitz är en inventering av olika organismer inom ett begränsat område och under begränsad tid. Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna inom området men också att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden. Detta är femte gången som GBF genomför en bioblitz.

Vilket område inventerar vi: Delar av Hovdala naturreservat, vilka bl a om-fattar Hammarmölledamm, Mjölmöllevången och grustaget.

Vilka deltar: Fågel-, flora-, småkryps- och digitalFOTOgruppen men även övriga medlemmar inom GBF.

När inventerar vi: Lördagen den 10 juni, samling vid Boketorp, sydväst om slottet) kl 08:00 och vi håller på framåt eftermiddagen. Reservdag (p g a vädret): Söndagen den 11 juni!

OBS! Ange om ni även kan delta den 11 juni och hur vi i så fall kan nå er för att informera er om detta!

Bilar parkeras på grusplanen där tornerspel brukar genomföras (några 100 meter N Boketorp).


Samtliga deltagare anmäler sig till Thomas Johnsson på thomas@ clangula.se eller 070-331 61 26 senast den 3 juni! Vi kommer nämligen att bjuda på en lätt lunch med vacker utsikt!

Ta gärna med egen fika om du blir sugen före eller efter lunchen!


OBS! Ange behov av specialkost!


Resultatet av denna omfattande inventering kommer sedan att redovisas i en skriftlig rapport på vår hemsida www.gbfnatur.se.


Välkommen till en trevlig träff där vi förenar nöje med nytta!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26Hovdala slott Foto: Thomas Johnsson

댓글


bottom of page