top of page

Bekämpa gul skunkkalla!

Länsstyrelsen i Skåne:


Vill du hjälpa oss kämpa för biologisk mångfald?

Länsstyrelsen Skåne söker frivilliga för att bekämpa invasiva främmande växter.

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. Med varmare klimat och längre växtsäsong kommer problemet med invasiva främmande arter fortsätta öka i Sverige och vi måste bromsa dess framfart!

Länsstyrelsen Skåne kommer under maj 2021 dra igång ett pilotprojekt som går ut på att engagera frivilliga i utrotningen av invasiva främmande växter. Frivilliga kommer framför allt bistå privata markägare som har större bestånd och önskar en hjälpande hand.

I år satsar Länsstyrelsen Skåne på att börja plocka bort gul skunkkalla från landskapet och pilotprojektet kommer därför riktas mot denna art.

De som önskar delta i projektet får en utbildning med både en teoretisk och en praktisk del. Efter genomgången utbildning får man diplom och kan, om man vill anmäla sig till ”frivilliglistan”.

I utbildningen ingår;

  • En webbaserad föreläsning. Cirka 90 minuter där vi berättar om invasiva arter i allmänhet och skunkkalla i synnerhet. Här ingår basbegrepp och problematik, viktiga arter och hur man rapporterar.

  • Ett praktiskt utbildningsmoment med inriktning på gul skunkkalla (ca 3 timmar) som Länsstyrelsen anordnar. Olika grävstrategier beroende på markförhållande och åldersstruktur gås igenom samt lite säkerhet i fält.

De som önskar fortsätta engagera sig mot invasiva arter kan sedan anmäla sig till ”frivilliglistan”. I de fall markägare önskar hjälp att ta bort förekomster mailar samordnare på länsstyrelsen uppgifter om plats och ungefärlig mängd till ”frivilliglistan” och de som vill göra en insats bekräftar det genom att maila tillbaka.

Efter utbildningen kan du självklart också välja att inte anmäla dig till frivilliglistan och även om du anmäler dig kan du alltid välja att inte göra någon insats. Om du känner att du vill göra en insats men inte vill gå utbildningen ovan för diplom kan Länsstyrelsen Skåne fortfarande förmedla kontakt med markägare som önskar hjälp.

Hela projektet bygger på frivillighet men vi hoppas kunna engagera naturvårdsintresserade personer i hela Skåne. Blir projektet vällyckat kommer vi lägga på fler arter redan nästa säsong!


Låter detta som något du vill testa på? För mer information och anmälan kontakta:

Cajza Eriksson cajza.eriksson@lansstyrelsen.se eller 010-224 12 39

Självklart kan du anmäla en grupp ur en förening och du får gärna sprida vår förfrågan vidare!Gul skunkkalla vid Hörlingeån Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page