Forest
Wheat Field

Vår verksamhet

Video

Göingebygdens Biologiska Förening, GBF, grundades 1949 av bl.a. framlidne konservatorn Stig Linder och lektor Gunnar Israelsson. Föreningen, som är helt och hållet ideell, har drygt 900 medlemmar och är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen.

Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.
Gulplister antogs som symbol senare. På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplister en ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.

Som mål har GBF, enligt sina stadgar, att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor".
Vi vill även medverka till att enskilda företag och myndigheter beaktar natur- och miljövårdssynpunkter i sina beslut.

Vi har en omfattande föreningsverksamhet och vårt program innehåller bl.a. exkursioner och studiebesök till intressanta platser och områden, sammankomster med kunniga föreläsare och gemytliga föreningsaftnar.

GBF har, under sina drygt 60 år som förening, genomfört omfattande inventeringar av växt- och djurlivet i Göinge. GBF har även, tack vare sina gedigna kunskaper om Göinges natur, blivit en ofta anlitad remissassistans i frågor rörande naturen och miljön. Bland annat har man ett gott samarbete med kommunen.