Uvsläppet den 3 september

Updated: Nov 16, 2020

Två unga berguvar ringmärktes och släpptes i vår kommun den 3 september. Lennart Mattsson filmade händelsen.