top of page

Styrelsemöte den 1 oktober

Styrelsen har höstterminens andra styrelsemöte tisdagen den 1 oktober kl 18:00 i vår föreningslokal "Spindeln".

Styrelsen kommer bl a att diskutera följande ärenden: Naturforum Hässleholm, ny hemsida för GBF och årsskriften "Natur i Göinge" (som kommer ut i medio av dec

ember).

Har du något ärende som du vill att styrelsen ska ta upp - Hör av dig till vår ordförande Tommy Nilsson (tommy.nilsson51@telia.com eller 072-388 51 50).
Comments


bottom of page