top of page

Stoby våtmark efter restaureringen 4/12

Måndagen den 4 december får vi en spännande inblick i hur det gick i

Stoby våtmark under och efter restaureringen - hur lång tid tog det för naturen att läka?

Hur gick det för fåglarna, småkrypen och floran? Och hur gick det med den biologiska mångfalden i och runt dammarna, ökade eller minskade den?

Thomas Johnsson berättar och visar bilder..


Tid: Klockan 18:30

Plats: Föreningslokalen "Spindeln" (Österåsgatan 11, källaren)

Fika serveras efter föreläsningen.


Varmt välkomna!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26Stoby Våtmark i januari 2023. Foto: Thomas JohnssonComments


bottom of page