top of page

Småkrypsgruppen vid Stoby våtmark 4/7

Uppdaterat: 26 juni 2023

Småkrypsgruppen - under ledning av Pål Axel Olsson - träffas vid tre tillfällen under sommaren: 30/5, 4/7 och 14/8. Samling vid Stoby våtmark samtliga gånger kl 18:00-20:00.


Våtmarkerna utgörs av fyra dammar, vars funktion är att vara utjämningsmagasin för regnvatten vid häftiga oväder. Under vintern har man restaurerat dammarna genom att ta bort strandvegetationen och muddra bottnarna.

GBF följer hur naturen återhämtar sig efter de genomgripande förändringarna - och då avseende fåglar, flora och småkryp.


Varmt välkomna!


Vet mer: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70Fyrfläckad trollslända vid Stoby våtmark Foto: Thomas Johnsson


Comments


bottom of page