top of page

Småkrypsgruppen vid Stoby våtmark 30/5

Småkrypsgruppen träffas vid tre tillfällen under sommarhalvåret: 30/5, 4/7 och 14/8. Samling vid Stoby våtmark samtliga gånger kl 18:00. Vi håller på i två timmar.


Vad kan det finnas för småkryp i den nyligen "restaurerade" våtmarken - under ledning av Pål Axel undersöker vi det. Skulle det vara för klent med småkryp vid våtmarken får vi kanske träffas på en annan lokal vid träff två och tre! Men vi börjar så här!


Varmt välkomna!


Vet mer: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70Stoby våtmark efter renoveringen Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page