top of page

Småkrypsgruppen Stoby våtmark 14/8

Småkrypsgruppen undersöker insektsfaunan vid nyrestaurerade Stoby våtmark. Samling vid Stoby våtmark kl 18:00 - 20:00. Se kartan!


Varmt välkomna till en spännande exkursion!


Vet mer: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70


Frossörtsbladbagge vid Stoby våtmark. Foto: Thomas Johnsson


bottom of page