top of page

Småkrypsgruppen Möllerödsfältet 30/5

Småkrypsgruppen träffas på ängen väster om Mölleröds kungsgård (se karta på vår hemsida) kl 18:00 vid tre olika tillfällen nu under sommaren: 30/5, 2/7 och 13/8.

Lokalen är intressant för flora och insektsfauna. Exkursionerna leds av Pål Axel Olsson.


Varmt välkomna!


Vet mer: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70


Möllerödsfältets orörda delar (röd cirkel). Foto: Thomas JohnssonComments


bottom of page