top of page

Småkrypsgruppen 31 maj

Småkrypsgruppen träffas tisdagen den 31 maj kl 18:00 - 20:00 för att leta efter insekter av olika slag vid Magle våtmark. Exkursionen leds av Pål Axel Olsson.

Samling vid P-plats S Kringelvägen.


Vet mer: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70Magle våtmark Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page