top of page

Slåtter Vannaröds ängskrona 29 juli

På förmiddagen med start klockan 9 fram till en åskknall klockan 12 ägnade sig några entusiaster till att hösta och njuta natur i skönt väder. Anders Blomquist, Arne Gustavsson, Henrik Marstrand. Åke Månsson, Per-Olof Nilsson, Sune Sandén och Hong Song hjälptes åt att med liar och en skära (!) slå delar av växtligheten i Vannaröds Ängskrona.

Höet kommer att få ligga några dagar för att torka upp, för att därefter transporteras bort.


Gröngölingen hördes då och då ropa i omgivningen.

Vi kunde njuta av framför allt många små blåklockor, några stora blåklockor, johannesört och några lundkovallar ("den svenske soldaten") samt talrika överblommade höskallror och ängsskallror.

Höga månggrenade former av höskallra i blom antydde att det också kanske finns höstskallror i vårt skötselområde. På utslagna ängsväddar provianterade hushumlan, silverstreckade pärlemorfjärilen och luktgräsfjärilen.

Arne GustavssonDrickapaus med Anders Anders Blomquist, Per-Olof Nilsson, Arne Gustavsson och Åke Månsson Foto: Ann-Margret Lindquist


Comentários


bottom of page