top of page

Slåtter på Åraslövs mosse den 23 juni

2019-06-23


Kl 9-11:30 ägnade sig i lagom varmt sommarväder Ingvar Andersson, Arne Gustavsson, Åke Månsson, Sune Sandén och Sivard Strand åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Fem liar var igång. Allt som inte hade synliga stora blommor på de torrare partierna slogs. Det nyslagna höet förflyttades nästan omedelbart till lägre liggande partier i ängens utkant. Vi sparade bl a ett antal ruggar med läkevänderot, fyrkantig johannesört, gulmåra, prästkrage och tretton grönvita nattvioler.

Amiralfjäril sågs. Stundtals hade vi ackompanjemang av sjungande gärdsmygar och svarthättor. Tidvis hördes också trädgårdssångare, koltrast, ringduva och större hackspett.

Blommande växter som observerades och noterades var grönvit nattviol, ängssyra, grässtjärnblomma, fältarv, smällglim, smörblomma, kråkvicker, vitklöver, fyrkantig johannesört, kirskål, gulmåra, läkevänderot, åkervädd, väddklint, röllika, prästkrage, grönfibbla och hagfibbla.


/Arne Gustavsson


Ingvar Andersson, Åke Månsson, Sune Sandén och Sivard Strand sköter liarna med bravur.

Comments


bottom of page