top of page

Slåtter på Åraslövs mosse 27 juni

Mellan klockan 9 och11 ägnade sig i mulet, skönt och lite över 20 grader varmt sommarväder Bo-Göran Andersson, Ulla Axenhav, Eskil Carlsson, Nicklas Carlsson, Arne Gustavsson, Åke Månsson och Sune Sandén åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Sex liar var igång. Allt som inte hade synliga stora blommor på de torrare partierna slogs. Det nyslagna höet förflyttades nästan omedelbart till lägre liggande partier i ängens utkant. Vi sparade bl a ett antal ruggar med gulmåra, gräddmåra, rödklint och prästkrage. Inga groddjur eller gnagare sågs. Däremot syntes sotmätare.

Större delen av tiden njöt vi av sjungande svarthättor. Tidvis hördes också koltrast, bofink, trädgårdssångare och ringduva.

Blommande växter som observerades och noterades var grönvit nattviol (27 ex), ängssyra, grässtjärnblomma, smällglim, smörblomma, kråkvicker, vitklöver, skogsklöver, rödklöver, gulvial, kirskål, hundkex, gulmåra, gräddmåra, stormåra, teveronika, brunört,

läkevänderot (3 ex), åkervädd, röllika och prästkrage.


/Arne Gustavsson
Comments


bottom of page