top of page

Rapport: Stoby Våtmark 12/8

Rapport från Floravandringen den 12/8 i Stoby våtmark.

En underbar lördagsmorgon i medium av augusti samlades vi GBF:are (16 deltagare) för att kolla växtligheten i våtmarken, efter det att personal från kommunen så välvilligt röjt undan buskar och vissa träd, i akt och mening att göra området trevligare för oss alla - och att säkra att funktionen som mottagare av stora regnmängder fungerar framgent.

Ett lätt duggregn mötte oss vid starten kl 10. Det drog dock snabbt förbi och övergick i strålande solsken. Som vanligt leddes vi runt på ett utmärkt sätt av Carl-Axel Andersson; gött med hans kunskap och lugna stämma!

Nu behöver jag bara nämna några "pärlor", då Ulla Stridsberg från Farstorp noggrant och bra skrev ner allt. Listan är lämnad till Thomas Johnsson för senare redovisning till kommunen - STORT TACK ULLA !

Floragruppen beslöt vid vår träff senast, att den 31/8 komplettera listan vid dom bortre dammarna (som vi ej besökte denna kväll).

Dock vill jag nämna några fynd som stack ut (förlåt vitsen): Fyra arter pilört med rosenpilörten som finast, norsk och finsk fingerört stod i skön blomning, gulsporre likaledes, även hampdån var ännu i sitt vackra skick.

Slokstarr och svalting stod också dom vid en dammkant, hönshirs, rosendunört, invasiva jättebalsamin och kanadensiskt gullris samt mycket mera.


Efter ca 2 timmar (inkl fikapaus) vände vi mycket nöjda åter hem, då hade herr Johnsson från Solbrinken även informerat oss om fågellivet här i våtmarken; exempelvis nu i sommar häckande minst åtta olika arter, bl a smådopping och sångsvan. Också detta kommer att redovisas till kommunen så småningom.


Tack än en gång till er alla; Carl-Axel, Ulla, Thomas med flera.


Vid tangenterna Johnny NilssonGBF:are vid Stoby våtmark Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page