top of page

Rapport: Slåtter på Åraslöv 23/6

Göinge Slåttersällskap, med basen i Broby, inbjöd till slåttern. Klockan 9-11:30 ägnade sig i lagom varmt (knappt 20ºC) lite fuktigt och mulet väder Eskil Carlsson, Niclas Carlsson, Arne Gustavsson, Sven Jensén, Åke Månsson, Sune Sandén och Sivard Strand åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Fem liar var igång. Allt som inte hade synliga stora blommor på de torrare partierna slogs. Det nyslagna höet förflyttades nästan omedelbart till lägre liggande partier i ängens utkant. Vi sparade ett antal ruggar med johannesört, gulmåra och prästkrage. Ingen sotmätare sågs, däremot en groda och en vinbergssnäcka.


Fågelsångskören var dämpad. Svarthättorna var dock flitiga sångare. Koltrast, gök och ringduva hördes då och då.


Blommande växter som observerades och noterades var snårstarr, ängssyra, grässtjärnblomma, smällglim, smörblomma, kråkvicker, vitklöver, skogsklöver, fyrkantig johannesört, kirskål, gulmåra, brunört, läkevänderot och prästkrage. Anmärkningsvärt var att ingen grönvit nattviol kunde upptäckas. Växtarter observerade 2009 - 2023 återfinns i bifogad lista!


/ Arne GustavssonSlåttergubbar (mänskliga sådana). Foto: Arne Gustavsson
Comments


bottom of page