top of page

Rapport: Naturvård Vannaröd 18/9

2023-09-18

Naturvård i Vannaröds Ängskrona utfördes manuellt kl 17-19 i mulet behagligt väder av Arne Gustavsson och Sune Sandén. Vi tog med hjälp av sekatör och grensaxar bort lövsly som under året kommit upp på de öppna ängsytorna.

Enstaka stora blåklockor och höskallror syntes. Inga storsvampar sags. Fågel som hördes var gröngöling.

2023-09-19

Betande nötkreatuir släpptes in i området och fortsatte gårdagens naturvårdsinsats med att med frisk aptit äta av områdets gräs, örter och ris. – Sune Sandén tog kort på detta bete.


/ Arne Gustavsson


Naturvårdskossor inom Vannaröds ängskrona Foto: Sune Sandén


Comments


bottom of page