top of page

Rapport: Lavexkursion Mölleröd 1/10

En givande exkursion efter lavar vid Mölleröds kungsgård den 1 oktober!

Experten Ulf Arup tog oss med på en spännande vandring i "lavriket" runt Mölleröds kungsgård med alla sina mäktiga gammelträd.

Vädret var det bästa tänkbara med stilla vind och oktobersol samt översträckande tranflockar.

Vi hittade ett flertal lavarter, varav några var rödlistade (mattpricklav & orangepudrad klotterlav). I övrigt såg vi bl a följande lavarter:

Dvärgtuffs, klotterlav på lönn, mörk gråstenslav, krusig filtlav (?) med parasit/svamp, svårbestämda bägarlavar (drygt 110 arter finns), mjölig bägarlav, kaklav, svart kantlav, sköldlavar (t ex barksköldlav), porlavar (gul- resp hagelporlav), mjölig brosklav, hägglav, rosettbrosklav, snöbollslav, gulmjöl, mattpricklav (rödlistad), grå skärlav, skuggorangelav, grön spiklav, bitterlav (som verkligen smakar vad den heter; jag testade), fläcklav, tunn porlav, skriftlav och orangepudrad klotterlav (rödlistad).


Vi såg även några mossarter: gräshakmossa (sannolikt den vanligaste i våra gräsmattor) och enbärsmossa. Av svampar noterades bl a rödsopp och kamfingersvamp.


Av flora noterades bl a rödlistad långrot i blom.


Vi fick också reda på att den "föroreningståliga" stadskantlav minskat markant, då luften blivit mycket renare under senare decennier MEN att den (naturligtvis) inte kommer att rödlistas - ibland går vårt miljöarbete i rätt riktning!


Tack, Ulf, för en trevlig vandring i lavriket!


/ Thomas Johnsson


Så här skrev Ulf: Tack själv Thomas, det var trevligt. Och som grädde på moset visade det sig att parasiten jag fanns på krusig filtlav heter Refractohilum peltigerae och är inte känd från Skåne tidigare. Tidigare utbredning i landet anges från Östergötland till Jämtland.


Hälsningar,

Ulf

Mölleröds kungsgård i höstsol Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page