top of page

Rapport: Floravandring Dalleröd 13/8

Till denna vandring blev vi endast sex deltagare, kanske våndades några för den varma dagen, kanske orkade någon bara besöka närmaste badsjö. Två pigga och nyfikna ungdomar gladde dock oss veteraner med sin närvaro. Tack Cornelia och Ivan!


Starten för dagen blev vid Guldkusten där vi gick längs sjökanten med Carl-Axel Andersson som ledsagare, undertecknad var självutnämnd förste reserv.

Här fann vi ca tjugo arter under en timmes tid. Bl a följande: Fackelblomster, grå ögontröst, nysört, kransmynta och brunskära.

Men också strandlysing, sumpkärringtand, vattenpilört, trådtåg, veketåg, vägtåg, knölsyska, vattenmärke, sumpfräne, höstfibbla och krypven.


Sedan fortsatte vi upp till Dalleröd vid stora ladan. Där startade vi med intag av fika för att sedan följa körvägen norrut. Redan vid ängskanten lyste den vackra cikorian i full blom mot oss och längs vägrenen var floran riklig. Redan efter ca 50 meter stod ett stort bestånd jättebalsamin; hur denna invasiva, främmande växt hittat hit ända från Himalaya kan jag inte svara på (men sannolikt via våra trädgårdar).


Efter hand fann vi fyrtio olika arter här. Nämner inte alla men några av dem bör nämnas; långsvingel, blåmonkar, Johanesört, snärjmåra, hägg, gulvial, humle, hassel, alm, uppländsk vallört, skogsfräken, fläder, gulplister (fuktig vägren), luktsmåborre på ny lokal i blom, samt sist men inte minst sydlundarv, varav EN ännu i blom. Här fanns också ett bestånd av rörflen. Klockan blev nästan halv två innan vi vände hemåt.

Då vi gått mestadels i skuggan, slapp vi kollapsa i värmen och kunde jättenöjda summera dagen väl hemkomna.

Vid pennan / Johnny Nilsson.Fackelblomster vid Guldkusten. Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page