top of page

Rapport: Äspet vid Åhus 23/9

Här kommer en liten rapport från gårdagens exkursion till Äspet med betoning på liten för det kom endast 4 deltagare (!), så vi samåkte med en bil till Åhus.

Anders ”Linus” var med och var i bra form och hittade flera arter som vi andra inte såg bl a en skärpiplärka, inte helt vanlig i dessa trakter. Vi noterade 38 arter totalt under dagen bl a 6 arter av rovfågel: Fiskgjuse, ormvråk, tornfalk, brun kärrhök, lärkfalk och glada.

Men tyvärr så missade vi tuvsnäppan, som fans där under dagen men på andra sidan; vid lilla tornet. Vi gick dit på hemvägen men då var den borta. För övrigt så bjöd dagen på ett fantastiskt vackert skådarväder och de få deltagarna var mycket nöjda med dagen.


Vid pennan Björn Ekberg


Här är listan på alla arter vi såg under dagen: Fiskgjuse, Småsnäppa, Större Strandpipare, Skärpiplärka, Skärfläcka, Stjärtand, Stare, Sädesärla, Ängspiplärka, Storskrake, Vitkindad Gås, Grågås, Kråka, Kaja, Korp, Hämpling, Tornfalk, Sävsparv, Kricka, Gräsand, Knölsvan, Gravand, Fiskmås, Gråtrut, Skrattmås, Havstrut, Småskrake, Sädesärla, Ringduva, Ormvråk, Trana, Skata, Ägretthäger, Brun Kärrhök, Lärkfalk, Glada, Kärrsnäppa och Råka.Äspet i september Foto: Thomas Johnsson


Comentarios


bottom of page