top of page

Ormar i Göinge den 9 april

Lördagen den 9 april - "Ormar i Göinge".

En exkursion med experten Rickard Ljunggren. Vi hoppas få se huggorm, snok och ev skogsödla, naturligtvis något avhängigt väderleken.

Samling vid Hässleholmsgården (huvudbyggnaden) kl 10:00.

Avslut ca kl 13. Ta med fika!


Välkomna!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26Snok Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page