top of page

Rapport: Nybörjarkväll Flora 23/5

Nybörjarkväll med GBF vid Boketorp och Hovdala den 23 maj.

Vi var fem personer som under två timmars tid tog en titt på floran i omgivningarna kring Boketorp och längs Brönnestad-/Hovdalaån mot Hovdala slott.

Vi inledde med att prata om växternas indelning. T. ex. enhjärtbladiga, samkronbladiga och frikronbladiga. Vi kom även in på ätliga och giftiga växter.

Bland växterna vid Boketorp kommenterades bl.a. uppländsk vallört, skelört, femfingerört och sommarvicker. Skalbaggen bokoxe fick även den en stunds uppmärksamhet.


Vid Brönnestads/Hovdalaån var kirskålen den dominerande arten. Sälg växte som träd en bit från ån men byttes av mot klibbal närmre vattnet. Skogssäv och sjöfräken fanns i vattnet och ormbunkar som majbräken och hultbräken på land. Längs ån blommade jordreva, humleblomster, nejlikrot.


Våraspektens blommor med svalört och vitsippa var överblommade men en vit sippa av tredubbel storlek var kvar.

Regnmolnen hade samlat sig och började ge ifrån sig för naturen välkomna droppar. Vi återvände nöjda till våra bilar.


/ Ole och Eva TryggesonOle Tryggeson berättar om områdets flora. Foto: Mats Söderberg

Comments


bottom of page