top of page

Invasiva arter i Skåne den 4 november

Måndagen den 4 november berättar Nils Carlsson från länsstyrelsen om vilka

arter som avses, vilka problemen är och hur man försöker hitta lösningar på

dessa svårlösta och allvarliga problem. Exempel på invasiva arter är lupin,

kanadensiskt gullris, skunkkalla, mink och spansk skogssnigel (mördarsnigel). Läredaskolans

aula kl 19:00.


Välkomna!


Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Foto/ Thomas Johnsson

Commentaires


bottom of page