top of page

Invasiva arter onsdagen den 18 mars…

Uppdaterat: 16 mars 2020

Inställt p g a coronaviruset!

Under samlingen visar vi Uno Svärds film om fågelmatning med färgstarka fåglar. Invasiva växt- och djurarter. Nils Carlsson från länsstyrelsen i Skåne berättar om problemen dessa främmande, och för våra egna inhemska arter, farliga växt- och djurarter - och hur man försöker hitta lösningar på dessa allvarliga problem. Bl a tips på hur man bekämpar dem.

Läredaskolans aula kl 19:00.

Varmt välkomna!


Förfrågningar: Thomas Johnsson 070-331 61 26


Jätteloka, skunkkalla, kanadensiskt gullris och lupin Foto: T Johnsson


Comments


bottom of page