top of page

Invasiva arter 4 november

Torsdag den 4 november

Invasiva växt- och djurarter i vår kommun. En föreläsning i Läredaskolans aula kl 19:00 med Nils Carlsson, länsstyrelsen i Skåne. Invasiva, främmande arter är ett tilltagande problem i vår natur, då de ofta tränger undan våra inhemska växt- och djurarter. Till invasiva arter räknas bl a lupiner, parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, mink, stenmård och spansk skogssnigel.

Vilka arter är invasiva, till vem anmäler man arterna och hur bekämpar man dem.


Vi har även bjudit in Hässleholms Trädgårdsförening och arrangemanget är öppet för alla! Ingen entréavgift!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26


Varmt välkomna!Blomsterlupiner i vägkanten Foto: Thomas Johnsson


Kommentare


bottom of page