top of page

Hållbart nyttjande av skogen 11/3

Måndagen den 11 mars bjuder vi in till en föreläsning på temat "Hållbart nyttjande av skogen".

Professor Per Angelstam  från SLU är vår föreläsare: Isolerade öar av habitat eller fungerande grön infrastruktur - utvärdering av tillstånd och trender. Denna kväll ska den kunnige forskaren och skogsmannen ge oss en bakgrund till hur skogsbrukets alltmer rationella, effektiva framväxt under 1900-talet på många sätt har skapat förenklade nutidsskogar, med ofta starkt utarmad biologisk mångfald. Hur kan en mer rimlig framtid möjligen se ut, behöver vi restaurera många av våra nutidsskogar eller hur gör vi? Många möjligheter till samtal och diskussion denna kväll.


OBS! Plats: Församlingshemmet i Örkelljunga kl 19:00.

Samåkning från Linnéskolans P-plats kl 18:15.

Ett samarrangemang med Örkelljungabygdens Natur.


Varmt välkomna!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26Framtida skogsbruk - hur bör det se ut? Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page