top of page

GBF:s årsmöte - en kort rapport


  1. Onsdagen den 26 februari genomförde vår förening sitt årsmöte med cirka 40 närvarande medlemmar.

  2. Ordinarie ordförande Tommy Nilsson och sekreterare Lennart Björkquist jämte kassör Lennart Mattsson ledde och dokumenterade mötet. Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 redovisades och godkändes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet.

  3. Lars Jonsson och Mats Söderberg avtackades då de lämnar styrelsen och ersätts med Jennie Ahlqvist och Björn Ekberg.

  4. Roland och Iréne Kjellander vann tävlingen Tomt-X 2019 med flest observerade fågelarter.

  5. Efter själva årsmötet föreläste Mikael Arinder (tidigare Jonasson) om naturen i Gambia. Ett mycket intressant föredrag med utomordentligt vackra bilder på biotoper, folk och fåglar.

  6. Kvällen avslutades med trevlig fikastund i skolans cafeteria.


// Thomas Johnsson
Comentarios


bottom of page