top of page

Den Biologiska Mångfaldens Dag

Uppdaterat: 5 aug. 2019

Onsdagen den 22 maj 2019.


Dagen är initierad av FN och inom Göingebygdens Biologiska Förening beslutade vi att förlägga arrangemanget till Hovdala onsdagen den 22 maj. Detta arrangemang har vi framöver för avsikt att genomföra årligen.

Syftet med dagen är att sätta fokus på vikten av värna och bevara den biologiska mångfalden,

både i ett globalt och lokalt perspektiv.

Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringen (källa: FN:s klimatpanel)!

Cirka tio procent av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut (källa: Naturvårdsverket).

Massdöd på jorden! På bara 40 år har vi förlorat mer än hälften (60%) av mängden däggdjur, fiskar, groddjur och reptiler på jorden (källa: WWF.).

Ja, det var med dystra siffror i handen vi träffades denna kväll för upplysning om tillståndet på vår planet. Men saker och ting som är dåliga kan väl förändras? Vi kan inte bara ge upp, utan måste kämpa för förändring! Tänk bara att var tredje tugga vi tar är beroende av en pollinerande insekt!


Pål-Axel Olsson hälsade oss välkomna till denna första mångfaldsdag, han gav oss en överblick om vad som händer med vår miljö på ett kort och bra sätt, vi skulle ju strax ge oss ut i fält.

Sedan lämnade han över till sin moder Lisbet Olsson som på ett humoristiskt och faktamässigt sätt berättade om våra salamandrar.

Crister Albinsson informerade sedan om vad vad som händer på florafronten, med allt vad det innebär; klimatförändringen, bebyggelsen breder ut sig, igenväxning, utdikning m m.

Ulf Lund tog över efter Albinsson och talade om fågellivet och dess förändringar. Exempelvis grågässens ökning och gransångarens invandring. Minus dock för både backsvala och skogshöns som några exempel där det går åt fel håll.

Stefan Viktorsson inbjöd till en vandring att lyssna på fladdermöss.


Vi inledde kvällen med samling och genomgång i Orangeriet på Hovdala.

Nu var det tid att ge sig ut i ”klorofyllet”! Carl-Axel Andersson och Crister Albinsson tog nu väl hand om oss 40 deltagare, vilka delades upp i två grupper för floravandring i ca nittio minuter. Fågelkvitter och andra läten uteslöts inte under vandringen.

När dessa båda grupper med ledsagare återsamlades vid Broslätt väntade korv och dricka!

Chefskocken Lisbeth Nilsson hade jämnt jobb - att ”Bullens varmkorv” kan vara så populär!

Det ny inköpta Trangaköket visade sig vara mycket bra.

Nu hade vi fått nya krafter så den avslutande vandringen med herr Viktorsson upp till Hammarmölledamm blev trots den nu kyliga kvällen även den mycket lyckad. Vädret till trots noterades fem

olika arter fladdermöss.


Tack till alla er som ställde upp hälsar undertecknad!


Johnny Nilsson

Comments


bottom of page