De Vilda Blommornas Dag söndagen den 16 juni

Updated: Sep 23, 2019

Vi besöker Rävninge blomsteräng, strax söder om Hästveda och hoppas få se bland annat slåttergubbe, brudborst och grönvit nattviol.


Samling vid Linnéskolans P-plats kl 09:30 eller vid blomsterängen lite senare. Åter ca 13:30. Medtag fika!

Förfrågningar: Carl-Axel Andersson, 070-288 55 12