top of page

Andfågelräkning i Finjasjön, Magle och Stoby våtmark den 15 september

Vi träffas i ”Spindeln” kl 09:00 och håller på till strax före kl 12. Det blir vår 225:e räkning i sjön sedan starten 1969.

Förfrågningar: Thomas Johnsson

070-331 61 26

Sothöns i Finjasjön

bottom of page