top of page

Andfågelräkning 14/1

Söndagen den14 januari genomför GBF den 242:a andfågelräkningen i Finjasjön, Magle & Stoby våtmarker. Denna gång kommer huvuddelen av sjön att vara tillfrusen efter några mycket kalla nätter (ner mot 20 minusgrader). Men vi hittar fåglarna i från- och tillrinnande vattendrag och i Magle våtmark.

Samling i föreningslokalen ”Spindeln” kl 09:00. Avslut ca 11:30 - 12:00.


Alla är välkomna! Häng gärna med, även om du inte kan så mycket om fåglar!


Vet mer: Thomas Johnsson, 070-331 61 26Änder i Magle våtmark - A-dammen fryser aldrig till! Foto: Thomas Johnsson

Comments


bottom of page