Årsmötet flyttas fram...

Enligt våra stadgar ska vi genomföra vårt årsmöte senast under februari månad men till följd av den svåra smittspridningen av coronaviruset för närvarande, har vi i styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till tisdagen den 27 april (prel) kl 19:00.


Styrelsen beklagar detta men ibland "har nöden ingen lag" och i styrelsen har vi hela tiden utgått från "försiktighetsprincipen"!


Samtliga årsmöteshandlingar återfinns under länken på vår portalsida!!


Styrelsen