top of page

Årsmöte & Indiens djurvärld 28/2

Tisdagen den 28 februari håller GBF sitt årsmöte kl 19:00. Årsmöteshandlingar återfinns på vår hemsida www.gbfnatur.se (portalsidan, längst ner).


Därefter blir det en föreläsning om Indien; ”I Kiplings fotspår” med Ingmar Kristiansson.

Föreläsningen börjar med konflikten mellan Pakistan och Indien, då det rådde flygförbud över Pakistan vid vår resa. Därefter lite vardagsbilder om gyttret och armoden i Old Dehli . Resan fortsätter till Agra med Taj Mahal. Därifrån till Barathpuhr och Koleadeo NP med huvudsakligen fågelbilder, Pench NP där jag för första gången fick se frilevande tiger och slutligen Kahna NP med dess tigerpopulation som är den park Kipling besökte och därefter skrev Djungelboken.


Plats: Läredaskolans aula (ingång från Dykens väg).


Vet mer: Leif Nordin, 070-553 31 37Taj Mahal: Stormogulen Shah Jahan byggde ett vackert mausoleum över sin hustru.

Comments


bottom of page